Naše aktivity

Kromě pravidelných Keiko v tělocvičně v Tyršově domě pořádáme či se účastníme i mnoha dalších aktivit – semináře, soutěže, japonské slavnosti…